Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών
***ΠΡΟΣΟΧΗ***
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι από τις 20 Δεκεμβρίου η υπηρεσία του Capital.gr
Capital Blogs θα αναστείλει τη λειτουργία της για τεχνικούς λόγους.
Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση.
προς το γερμανικό σχέδιο (Schuldentilgungspakt)
657 αναγνώστες
Σάββατο, 19 Νοεμβρίου 2011
09:05

Η θέση της Γερμανίας
Η ΟΝΕ είναι εγκλωβισμένη σε ένα φαύλο κύκλο δημοσιονομικών χρεών και τραπεζικής κρίσης.
Συμφέρει τη Γερμανία το Ευρώ;
Το Μάρκο ήταν ένα νόμισμα πολύ ισχυρό, αντιμέτωπο με συνεχείς ανατιμήσεις που προκαλούσαν επιπλέον κόστη στους εξαγωγείς της.
Το Ευρώ, στη πρώτη δεκαετία της ζωής του, αποδείχτηκε ένα πολύ πιο σταθερό νόμισμα, δημιουργώντας πλεονεκτήματα για την οικονομική ζωή της Γερμανίας.
Συνεπώς, υπάρχουν ενδείξεις [λόγω του ότι το ευρώ έχει μικρό χρόνο ζωής] ότι το κοινό νόμισμα είναι προς το συμφέρον της Γερμανίας.
Όμως αυτή είναι και η αδυναμία της Γερμανίας: το όφελος του Ευρώ πρέπει να υποστηριχθεί ενώπιον της γερμανικής κοινής γνώμης, κάτι που μέχρι σήμερα έχει αποτύχει να κατέβει από τους πολιτικούς προς τους πολίτες. Η γερμανική κοινή γνώμη έχει την εντύπωση πως οι αγορές "άγουν και φέρουν" τους γερμανούς πολιτικούς. [Πρόεδρος της Γερμανίας: "Νομικά αμφισβητήσιμο" το πρόγραμμα αγοράς ομολόγων της ΕΚΤ]

Η συμφωνία της 26-Οκτωβρίου-2011
Οι τελευταίες αποφάσεις είναι σε θέση να αγοράσουν μόνο λίγο επιπλέον χρόνο! Το ελληνικό κούρεμα κατά 50%, η μόχλευση του EFSF, οι νέοι κανόνες στον τραπεζικό κλάδο (core tier 1 capital ratio @ 9%) και η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών λόγων των δημοσιονομικών χρεών.
"Η μπάλα είναι στο γήπεδο των υπερχρεωμένων χωρών" ύστερα από αυτές τις αποφάσεις.
"Δεν πρέπει να ξανακάνουν το ίδιο λάθος 2η φορά" οι Έλληνες, υπονοώντας τη Συμφωνία του Μνημονίου Ι και τη τώρα τη Συμφωνία της 26/10. Το ίδιο ισχύει για όλους τους πολιτικούς ηγέτες της ΕΕ/ΟΝΕ όσον αφορά τα δημοσιονομικά.

Σταθεροποίηση της ΟΝΕ
Απαιτείται αλλαγή των Συνθηκών προκειμένου να επιτευθχεί η δημοσιονομική πειθαρχία, η οποία πρέπει να ξεκινήσει άμεσα.[Περιορισμένες τροποποιήσεις στη συνθήκη της Λισαβόνα ζητά ο Σοϊμπλε]
Η απεριόριστη αύξηση των πόρων του EFSF δεν αποτελεί επιλογή σε περίπτωση καθυστερήσεων.
Είναι αμαρτία η ΕΚΤ να αγοράζει απεριόριστα.[Μέρκελ: Δεν μπορεί να δώσει λύση στην κρίση η ΕΚΤ - Bundesbank: δεν είναι λύση η αγορά ομολόγων από την ΕΚΤ]
Εάν οι χώρες επιλέξουν τακτικές καθυστέρησης, θα επαληθευτεί η προφητεία διάλυσης της ΟΝΕ διαμέσου των αγορών και ενώ υπάρχει η θέληση των κρατών να επιτύχουν την εξυγίανση των δημοσιονομικών τους, η οποία όμως θα δυσκολέψει εν μέσω μιας ύφεσης.

[Η γερμανίδα καγκελάριος επέμεινε στην κατεύθυνση μιας οικονομικής διακυβέρνησης στην ευρωζώνη η οποία θα έχει λόγο στη διαμόρφωση των εθνικών προϋπολογισμών προκειμένου να «φρενάρει» τις δημόσιες δαπάνες αλλά και να υλοποιεί διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις.
Η Γερμανία, δήλωσε η ίδια, θα ήταν έτοιμη να εκχωρήσει μέρος της κυριαρχίας της προκειμένου να ενισχυθεί το ευρώ και η αξιοπιστία του σε διεθνές επίπεδο.
Τelegraph: η καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ προσανατολίζεται προς την ίδρυση ενός "υπερκράτους", με έδρα στις Βρυξέλλες, το οποίο θα ελέγχει τα οικονομικά των υπερχρεωμένων κρατών - μελών της Ευρωζώνης]
Telegraph via ΣΚΑΙ: To Βερολίνο επιβεβαιώνει το γερμανικό σχέδιο για τα υπερχρεωμένα κράτη]

Ταμείο Εξαγοράς Χρέους (ΤΕΧ)
Θα πρέπει να εξεταστούν πιο ριζοσπαστικά μετρα ώστε να μειωθούν τα δημοσιονομικά χρέη: Μια επιλογή θα ήταν η μείωση των χρεών%ΑΕΠ στο όριο Μάαστριχτ (60%) μέσω ενός κοινού ταμείου εξαγοράς χρέους και συνταγματικών φρένων δημιουργίας χρέους. Σε αντάλλαγμα, οι χώρες θα μπορούν να χρηματοδοτούν μερικώς το χρέος τους μέσω ενός fund συλλογικής ευθύνης, το οποίο θα μειώνει τον ισολογισμό του με τη πάροδο του χρόνου.
Το κρατικό χρέος που υπερβαίνει το 60%ΑΕΠ (κριτίριο Μάαστριχτ) θα περάσει στο ταμείο εξαγοράς χρέους σε ένα χρονικό διάστημα 5 ετών και θα υπόκειται σε συλλογική ευθύνη αποπληρωμής του ενώ κάθε χώρα θα είναι υποχρεωμένη να το εξαγοράσει σε 20-25 χρόνια (παρεμφερή είναι η πρόβλεψη του Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΠΣΑ) για μείωση του χρέους κατά 1/20 ετησίως).
Τα εναπομείναντα χρέη (κάτω από 60%ΑΕΠ) θα μειωθούν με τα συνταγματικά φρένα χρέους. Στο ενδιάμεσο, η χρηματοδότηση των χωρών θα γίνεται μέσω του ΤΕΧ [Διευθυντής ΟΔΔΗΧ Γερμανίας: μπορεί να είναι η ΕΚΤ, μπορεί να είναι το EFSF, μπορεί να είναι το ESM ή κάτι νέο ή εξετάζεται να δανείσει η ΕΚΤ το ΔΝΤ]
Έτσι, τα κρατικά χρέη θα διαμορφωθούν:
-χρέος που κάθε χώρα θα είναι υπεύθυνη από μόνη της, έως το 60%ΑΕΠ.
-χρέος κάθε χώρας μεγαλύτερο του 60%ΑΕΠ, μεταβιβαζόμενο στο ΤΕΧ, με σκοπό να εξαγοραστεί, με πρώτη ευθύνη αποπληρωμής τη χώρα και εγγυητή το ΤΕΧ.
Στα επόμενα χρόνια αναμένεται το ΤΕΧ να κατέχει ομόλογα €2.3τρισ., εκ των οποίων 41% ιταλικά και 25% γερμανικά [Γιούνκερ : Παράγοντας ανησυχίας το χρέος της Γερμανίας].
Με την εισαγωγή του ΤΕΧ, θα υπάρχει η δυνατότητα έκδoσης safe bonds.
(Reuters via Καθημερινή: Οι Γερμανοί σοφοί προτείνουν ταμείο αγοράς ομολόγων)

Δημοσιονομική πειθαρχία
Η δημιουργία του ΤΕΧ έχει νόημα μόνο εφόσον υπάρχει αυστηρή δημοσιονομική πειθαρχία [CDU: «Ναι» στην οικειοθελή έξοδο από τις χώρες-παραβάτες], βασιζόμενη στους εξής πυλώνες:
1. συνταγματικό φρένο χρέους και δημοσιονομικά ελλείμματα μικρότερα του 0.5%ΑΕΠ ετησίως (όπως το έχουν περάσει πρώτοι οι Γερμανοί, το πέρασε και η Ισπανία). Έλεγχος από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο.
2. Η συλλογική ευθύνη για τα χρέη μιας χώρας θα παύει εάν δεν συμμορφώνεται δημοσιονομικά και η χώρα θα δανείζεται από τις αγορές με τα επιτόκια που εκείνες θα επιβάλλουν.
3. Εισαγωγή εθνικού φόρου από κάθε χώρα προς αποπληρωμή του χρέους που μεταβιβάστηκε στο ΤΕΧ [Μέρκελ: οι εθνικές κυβερνήσεις πρέπει να είναι έτοιμες για μια πιο ενσωματωμένη δημοσιονομική πολιτική στην Ευρώπη].
4. Δέσμευση χρυσού ή συναλλαγματικών διαθεσίμων, τουλάχιστον 20%, των κεντρικών τραπεζών των χωρών ως εγγύηση προς τα χρέη που θα έχουν μεταβιβαστεί στο ΤΕΧ. [Bundesbank: Δεν θέλει να γίνουν τα νομισματικά της αποθέματα εγγυήσεις δανεισμού]
5. Οι φερέγγυες χώρες θα πρέπει να έχουν μια σχετικά περιορισμένη ευθύνη (αναλαμβάνει η Γερμανία να πληρώσει; θέλει επεξήγηση) [Υπέρ ενός «σκληρού πυρήνα» από χώρες με αξιολόγηση AAA η Φινλανδία]

Μπαρόζο: ισχυρότερη ενοποίηση-περισσότερη πειθαρχία για την επιβίωση του ευρώ
Ρόμπεϊ: Ευρωομόλογα και δημοσιονομική πειθαρχία πάνε μαζί 

Προκειμένου να δημιουργηθεί το ΤΕΧ, το γερμανικό κοινοβούλιο θα πρέπει να νομοθετήσει σχετικά. Θα απαιτηθεί το ΤΕΧ να είναι περιορισμένης χρονικής διάρκειας (20-25 χρόνια!).

Βόλφγκανγκ Σόιμπλε: Δεν συμφέρει (και τους Γερμανούς) η κατάρρευση της Ελλάδας

Απαιτούνται επιπλέον προσαρμογές στο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης, έτσι ώστε να αναγνωρίζονται γρήγορα (οικονομικές και δημοσιονομικές) πολιτικές σε λάθος κατεύθυνση και να τιμωρούνται πιο αποτελεσματικά. Θα ήταν προτιμότερο να εξεταστεί μια νέα διαδικασία λήψης αποφάσεων με ένα Επίτροπο με ευθύνη τα οικονομικά και τα δημοσιονομικά.[FT: Δρομολογείται Τσάρος Προϋπολογισμών στην Κομισιόν]

Για να επιτύχουν τα παραπάνω, απαιτείται προληπτική πειθαρχία στις αγορές (για τις τράπεζες, πλαίσιο παρακάτω)

Σταθεροποίηση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στη ζώνη του ευρώ
Οι 70 μεγάλες τράπεζες, υποκείμενες στα stress tests της ΕΒΑ, πρέπει να αυξήσουν τα core tier 1 capital ratios @ 9% και να σχηματίσουν προβλέψεις για τα δημοσιονομικά χρέη έως τον Ιούνιο 2012. Εάν αποτύχουν θα ενισχυθούν κεφαλαιακά από τα κράτη, ειδάλλως από το EFSF.
Αναγνωρίζεται ότι η διαδικασία μπορεί να οδηγήσει σε επιταχυνόμενη απομόχλευση των τραπεζών, που μπορεί να φτάσει μέχρι τις εθνικοποιήσεις τραπεζών. Μένει να δούμε πως θα εξελιχθεί.

Το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο της ΟΝΕ δεν μπορεί να αφήσει απ'έξω το χρηματοοικονομικό κλάδο
Τρεις (3) προϋποθέσεις:
α. μια χώρα να εξασφαλίζει ρευστότητα εφόσον έχει επιδείξει συνετή δημοσιονομική συμπεριφορά
β. η βοήθεια να συνδέεται με αυστηρούς όρους
γ. μηχανισμός για την διάσωση του ιδιωτικού τομέα, σε περίπτωση προβλημάτων φερεγγυότητας μιας χώρας

Προτείνεται:
-χώρες με χρέος μέχρι 60%ΑΕΠ να έχουν απεριόριστη ρευστότητα από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ESM μελλοντικό απόγονο του EFSF) με τη προϋπόθεση υγειούς δημοσιονομικής πολιτικής
-χώρες με χρέος μεταξύ 60%ΑΕΠ και 90%ΑΕΠ, θα λαμβάνουν βοήθεια (πίστωση) μόνο με την εφαρμογή πολυετή προγράμματα προσαρμογής
-χώρες με χρέος μεγαλύτερο του 90%ΑΕΠ θα μπορούν να αιτηθούν βοήθεια μόνο μετά από διακανονισμό (κούρεμα) του χρέους τους προς τους ιδιώτες κατόχους.
Αυτό το πλαίσιο μπορεί να υιοθετηθεί μόνο εφόσον το χρέος των κρατών έχει μειωθεί στο 60%ΑΕΠ.
Προκειμένου τα κράτη να μην κρατούνται όμηροι από τις τράπεζες, θα πρέπει να υπάρχουν δύο (2) πυλώνες: 
πρώτον, μια διεθνή εποπτεία και μια διεθνή συμφωνία για τις διαδικασίες αναδιοργάνωσης αφερρέγγυων ιδρυμάτων
δεύτερον, να διαθέτουν περισσότερα κεφάλαια και ρευστότητα προκειμένου να αντιμετωπίζονται τέτοιες καταστάσεις αφερρεγγυότητας.
Σε αυτά σημειώνεται μέχρι σήμερα αποτυχία.


Θα πρέπει να εισαχθεί νέος τρόπος υπολογισμού της μόχλευσης των τραπεζών, ένας νέος δείκτης μόχλευσης που να περιλαμβάνει τις ανοικτές θέσεις επί του ισολογισμού, αποφεύγοντας τις σημερινές αστοχίες εκτίμησης του ρίσκου από τις επενδύσεις σε μη ασφαλή κρατικά ομόλογα.
Απουσιάζει ένας διεθνώς αναγνωρισμένος ορισμός της μόχλευσης. Ο ορισμός της Βασιλείας (Basel definition) είναι προς αυτή τη κατεύθυνση καθώς περιλαμβάνει και τις δραστηριότητες εκτός ισολογισμού (off-balance sheet) και αναμένεται να καθιερωθεί το 2015.
Είναι φρόνημο να περιοριστούν οι δραστηριότητες των πιστωτικών ιδρυμάτων, στη βάση της Βασιλείας, στις 20 φορές των βασικών κεφαλαίων τους, εντός και εκτός ισολογισμού, που αντιστοιχεία στο 5% του δείκτη μόχλευσης της Βασιλείας, ενώ η επιτροπή της Βασιλείας πρότεινε να ισχύσει 3% έως το 2019.


_________________________________________


τα παραπάνω αποτελούν προσαρμογή του εισαγωγικού κεφαλαίου της έκθεσης των γερμανών σοφών (German Council of Economic Experts "GCEE" ή Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung) που δημοσιεύθηκε στις 9-Νοεμβρίου-2011 με τίτλο "Αναλαμβάνοντας την ευθύνη για την Ευρώπη".

Rehn: Στο τραπέζι και η πρόταση των πέντε "σοφών" 
Διαφωτιστικό άρθρο για τη πορεία προς τις 9-Δεκ-2011: Τρεις κομβικές ημερομηνίες έως τη σύνοδο κορυφής της 9ης Δεκεμβρίου, όταν θα αποφασιστεί περισσότερο από το παραπάνω σχέδιο

links προσφάτων δημοσιευμάτων και παραπομπές είναι δικής μου επιλογής, θέλοντας να επισημάνω ότι η Γερμανία και η Ευρώπη κινείται προς τη κατεύθυνση που περιγράφεται στο σχέδιο των γερμανών σοφών
Επίσης, διαβάστε την αξιολόγηση των χωρών ΟΝΕ από την αρχαιότερη γερμανική τράπεζα
κινείται ακριβώς εντός του παραπάνω πλαισίου και νομίζω, συνδέεται άψογα
2Q11 Euro Plus Monitor

Τέλος, οι αγορές βοηθούν στην επιβολή του παραπάνω σχεδίου.

__ Το σχόλιό σας
Για να σχολιάσετε το άρθρο πρέπει να κάνετε Login στο Capital.gr
Αξιολογήστε το άρθρο
3 ψήφοι

 Εκτύπωση
 Αποστολή με e-mail

Λίγα λόγια για εμένα
ΔΕΟΠΣ/MSc in Finance athenstock.blogspot.com
Αναζήτηση
Προηγούμενα Άρθρα
Τελευταίες δημοσιεύσεις
Σύνδεσμοι